Tổng khai giảng
Tin tức
Prokids 2
Prokids 1

Robot Programming for Kids 2 (Lập trình Robot với Lego Wedo)

Mục tiêu

 • Tạo điều kiện cho các em học sinh làm quen với khoa học máy tính
 • Trang bị kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản
 • Rèn luyện và phát triển tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề.
 • Kết hợp giữa học, chơi và khám phá tạo điều kiện cho các em không những phát huy khả năng lập trình mà còn tìm hiểu về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM: Science – Technology - Engineering - Maths) thông qua các hoạt động lắp ráp, lập trình robot với Lego Wedo.

Sau khi tham gia khóa học bé sẽ:

 • Phát triển khả năng lập trình, tư duy logic
 • Nắm được các kiến thức nền tảng về Khoa học máy tính, lập trình phần mềm thật tự nhiên và dễ hiểu qua các hoạt động trải nghiệm online – offline giàu tính tương tác.
 • Rèn luyện óc quan sát, khả năng sáng tạo, tính cẩn thận, tính kiên nhẫn, cùng kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình.
 • Khơi dậy niềm đam mê lập trình, tạo động lực để các em tiếp tục nâng cao kiến thức trong tương lai

Nội dung

Chương trình Robot Programming for Kids bao gồm 2 khóa học Robot Programming for Kids 1 và Robot Programming for Kids 2

 • Các khái niệm cơ bản về Khoa học máy tính (Computer Science)
 • Thực tập quan sát các thiết bị máy tính
 • Các kỹ năng sử dụng Internet an toàn, hiệu quả
 • Làm quen các khái niệm lập trình máy tính cơ bản: Algorithm (thuật toán) và Program (chương trình), Conditional (điều kiện), Loop (lặp), Debugging (tìm và gỡ lỗi), Binary (nhị phân), Event (sự kiện)
 • Lập trình tuần tự, cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp, tìm và gỡ lỗi
 • Lập trình Variable (biến), Function (hàm), Parameter (tham số)
 • Lắp ráp và lập trình robot theo chủ đề Computing: robot Milo, robot Pulling, robot send message Joystick
 • Lắp ráp và lập trình robot chủ đề Science & Maths: robot Speed Race Car, robot Rover, robot Sea Clearner, robot Floor Sweeper
 • Lắp ráp và lập trình robot chủ đề Biology: robot Dolphin, robot Frog, robot Gorilla, robot Plants and Polinators, robot Crane, robot Snake, robot Firefly
 • Lắp ráp và lập trình robot chủ đề Engineering: robot Dino, robot Prevent Flodding, robot Volcano Alert
 • Lắp ráp và lập trình robot chủ đề Technology: robot Helicopter, robot Reclycling Truck, robot Moon Base, robot Bridge
 • Thực hành cuối khóa: lên ý tưởng, lắp ráp và lập trình robot, trình diễn sản phẩm

Chính sách ưu đãi khi đăng kí trọn 2 khóa học Robot Programming for Kids 1 và Robot Programming for Kids 2, học phí giảm từ 5.700.000đ còn 4.500.000đ 

 • Dành cho bé trong độ tuổi 7 - 12 tuổi
 • Học phí 2.850.000 (34 tiết)2.560.000 (34 tiết)