Đăng ký khóa học

Chuyên viên Trí tuệ nhân tạo trẻ - Young Artificial Intelligence Specialist
Chuyên viên Trí tuệ nhân tạo trẻ - Young Artificial Intelligence Specialist
Mã lớp:
Lịch học:
Lập trình viên trẻ - Young Programmer
Lập trình viên trẻ - Young Programmer
Mã lớp: YP01_285S24
Lịch học:

Khóa 1: Lập trình Game với Python và Turtle (32 giờ/16 buổi)

Thứ 2 + Thứ 4 (08h00 - 10h00)

- Khai giảng: 05/06/2023
  • Đóng theo khóa: 4.000.000đ/ khóa (32 giờ/16 buổi)

 

Lập trình Game với Python và Turtle - Game Programming with Python and Turtle
Lập trình Game với Python và Turtle - Game Programming with Python and Turtle
Mã lớp: YP01_285S24
Lịch học:

Thứ 2 + Thứ 4 (08h00 - 10h00)

- Khai giảng: 05/06/2023
  • Đóng theo khóa: 4.000.000đ/ khóa (32 giờ/16 buổi)

 

Lập trình viên trẻ - Young Programmer
Lập trình viên trẻ - Young Programmer
Mã lớp: YP01_285S7N
Lịch học:

Khóa 1: Lập trình Game với Python và Turtle (32 giờ/16 buổi)

Thứ 7 - Chủ nhật (08h00 - 10h00)

- Khai giảng: 03/06/2023
  • Đóng theo khóa: 4.000.000đ/ khóa (32 giờ/16 buổi)

 

Web Development for Young Programmer
Web Development for Young Programmer
Mã lớp: YW01_285S35
Lịch học:

Thứ 3 + Thứ 5 (08h00 - 11h00)

- Khai giảng: 06/06/2023
- Học phí: 4.500.000đ/ khóa (32 giờ/11 buổi)
 

 


Ngày khai giảng: 06/06/2023