Thông tin cá nhân

  1. Vui lòng điền đầy đủ chính xác thông tin của bạn vào phiếu đăng ký online. Trung tâm sẽ xác nhận trong vòng 48h kể từ thời điểm hoàn tất đăng ký.
  2. Bạn cần tư vấn, vui lòng liên hệ:
    • Điện thoại: 08 3833 7980 - 08 3835 1056
    • Email: tuvan@csc.hcmus.edu.vn
Robot Programming for Kids 1 (Lập trình Robot với Lego Wedo)
Mã lớp: CS11_S35
Lịch học: 5 tuần - Thứ 3 + Thứ 5 (08.00 - 10.30)
Ngày khai giảng: 20/06/2019
Hello Python 1
Mã lớp: PY11_S24
Lịch học: 5 tuần - Thứ 2 + Thứ 4 (08.00 - 10.30)
Ngày khai giảng: 10/06/2019
Hello Python 1
Mã lớp: PY11_S7
Lịch học: 10 tuần - Thứ 7 (08.00 - 10.30)
Ngày khai giảng: 08/06/2019
Hello Python 2
Mã lớp: PY12_S24
Lịch học: 5 tuần - Thứ 2 + Thứ 4 (08.00 - 10.30)
Ngày khai giảng: 15/07/2019
Hello Scratch 1
Mã lớp: SC11_SCN
Lịch học: Lớp SC11 (10 tuần): Chủ Nhật (08h00 - 11h00)
Ngày khai giảng: 21/07/2019
Hello Scratch 2
Mã lớp: SC12_S35
Lịch học: Thứ 3 + Thứ 5 (08.00 - 10.30)
Ngày khai giảng: 18/07/2019