Đăng ký khóa học

Lập trình viên trẻ - Young Programmer
Lập trình viên trẻ - Young Programmer
Mã lớp: YP01_286C7N
Lịch học:

Khóa 1: Lập trình Game với Python và Turtle (32 giờ/11 buổi)

Thứ 7 + Chủ nhật (13.30 - 16.30)

- Khai giảng: 08/07/2023
  • Đóng theo khóa: 4.000.000đ/ khóa (32 giờ/11 buổi)

 

Lập trình Game với Python và Turtle - Game Programming with Python and Turtle
Lập trình Game với Python và Turtle - Game Programming with Python and Turtle
Mã lớp: YP01_286S35
Lịch học:

Thứ 3 + Thứ 5 (08.00 - 11.00)

- Khai giảng: 11/07/2023
  • Đóng theo khóa: 4.000.000đ/ khóa (32 giờ/11 buổi)

 

Web Development for Young Programmer
Web Development for Young Programmer
Mã lớp: YW01_286S46
Lịch học:

Thứ 4 + Thứ 6 (08h00 - 11h00) - HỦY LỚP

- Khai giảng: 05/07/2023
- Học phí: 4.500.000đ/ khóa (32 giờ/11 buổi)