Lập trình Game với Python và Turtle - Game Programming with Python and Turtle

Mục tiêu

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng về lập trình máy tính trên Python – một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến nhất hiện nay. 
 • Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc về lập trình Python thông qua việc xây dựng các ứng dụng Web bằng thư viện Streamlit và Game bằng thư viện Turtle, tạo tiền đề cho việc lập trình Game và ứng dụng nâng cao.
  
 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn thành khóa học, HV có thể:
 • Nắm vững lập trình Python cơ bản
 • Xây dựng một số mini game như: Ping pong, Snake, Turtle Race,… 
 • Dễ dàng tham gia các khóa học khác như xây dựng ứng dụng Game nâng cao, ứng dụng Web… với ngôn ngữ lập trình Python 
 • Có thể dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác như C++, C#, PHP, Java,…

 

Nội dung

 • Tổng quan lập trình Python
  • Tổng quan lập trình và ngôn ngữ lập trình
  • Cài đặt môi trường lập trình với Python
  • Làm quen với thư viện Streamlit
  • Xây dựng và thực thi ứng dụng Python đầu tiên
 • Biến, các kiểu dữ liệu và toán tử trong Python
  • Khái niệm về Biến
  • Các kiểu dữ liệu cơ sở
  • Toán tử số học, so sánh, gán, logic, thành phần
 • Lập trình Game cơ bản với thư viện Turtle
  • Thiết lập môi trường Turtle
  • Hướng, chế độ và tọa độ màn hình
  • Một số lệnh thông dụng trong thư viện Turtle
 • Cấu trúc điều kiện
  • Cấu trúc if
  • Cấu trúc if…else…
  • Cấu trúc if…elif…else…
 • Cấu trúc lặp
  • Vòng lặp for/while
  • Điều khiển vòng lặp với break, continue và pass statement
 • Các Built-in function xử lý number, string và datetime
 • Kiểu dữ liệu danh sách
  • List
  • Dictionary
 • Xây dựng Hàm người dùng định nghĩa (User-defined function)
 • Module – Package  
 • Đọc ghi dữ liệu (tập tin text, tập tin csv)
 • Xử lý ngoại lệ
 
 • Dành cho các bạn trẻ trong độ tuổi Học sinh cấp 2, 3
 • Lịch học

  Thứ 3 + Thứ 5 (08.00 - 11.00)

  - Khai giảng: 11/07/2023
  • Đóng theo khóa: 4.000.000đ/ khóa (32 giờ/11 buổi)

   

 • Học phí 4.000.000 (32 giờ (16 buổi))